Zakiyyah, A., & Muslikah, M. (2018). Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa Terhadap Program Peminatan MIPA Melalui Bimbingan Klasikal Teknik Sosiodrama. JKI (Jurnal Konseling Indonesia), 4(1), 36-41. https://doi.org/10.21067/jki.v4i1.2740