Zakiyyah, Ayu, and Muslikah Muslikah. 2018. “Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa Terhadap Program Peminatan MIPA Melalui Bimbingan Klasikal Teknik Sosiodrama”. JKI (Jurnal Konseling Indonesia) 4 (1), 36-41. https://doi.org/10.21067/jki.v4i1.2740.