(1)
Jamil, A. M. M.; Jayanti, M. A. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEBARAN RUKO DI KOTA MALANG. JPIG 2016, 1.