[1]
D. Gultom, D. Pulungan, and S. Farisi, “Pembinaan dan Pendampingan Internet Marketing Guna Peningkatan Daya Saing pada Usaha Mikro Handycraft di Kota Medan”, JPM, vol. 4, no. 1, pp. 339 - 347, Apr. 2019.