Watu, M., Hidayati, P. and Kusumawati, E. (2018) “Pengaruh pemberian ragi tape pada tepung ubi jalar dalam pakan terhadap berat organ pencernaan ayam broiler”, Jurnal Sains Peternakan, 6(01), pp. 43-48. doi: 10.21067/jsp.v6i01.2816.