Watu, M., P. Hidayati, and E. Kusumawati. “Pengaruh Pemberian Ragi Tape Pada Tepung Ubi Jalar Dalam Pakan Terhadap Berat Organ Pencernaan Ayam Broiler”. Jurnal Sains Peternakan, Vol. 6, no. 01, June 2018, pp. 43-48, doi:10.21067/jsp.v6i01.2816.