Cholifah, T. N., and A. Cahyaningsih. “pplication of the TAD odel ssisted by edia hare oard to mprove the umerical iteracy of rade I tudents at D egeri ambangan alang”. urnal idang endidikan asar, vol. 7, no. 2, July 2023, pp. 181-9, doi:10.21067/jbpd.v7i2.8902.