[1]
Leha.Mc, Y., Marsitin, R. and Fayeldi, T. 2019. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS INKUIRI TERBIMBING DENGAN MEDIA MANIPULATIF DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA. RAINSTEK : Jurnal Terapan Sains & Teknologi. 1, 3 (Oct. 2019), 84–91. DOI:https://doi.org/10.21067/jtst.v1i3.3557.