(1)
Leha.Mc, Y.; Marsitin, R.; Fayeldi, T. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS INKUIRI TERBIMBING DENGAN MEDIA MANIPULATIF DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA. Rainstek 2019, 1, 84-91.