Leha.Mc, Y., Marsitin, R., & Fayeldi, T. (2019). LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS INKUIRI TERBIMBING DENGAN MEDIA MANIPULATIF DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA. RAINSTEK : Jurnal Terapan Sains & Teknologi, 1(3), 84–91. https://doi.org/10.21067/jtst.v1i3.3557