[1]
Y. Leha.Mc, R. Marsitin, and T. Fayeldi, “LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK BERBASIS INKUIRI TERBIMBING DENGAN MEDIA MANIPULATIF DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA”, Rainstek, vol. 1, no. 3, pp. 84–91, Oct. 2019.